rycerskie-dni-rodzin-580.jpg
Rycerskie Dni Rodzin

Spotkania rodzin w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Mają one formę trzy- lub czterodniowych zjazdów, podczas których małżonkowie z dziećmi mają czas na to, aby zbliżyć się do Boga poprzez uczestnictwo w codziennej Mszy świętej, celebracjach i nabożeństwach; naprawić wzajemne relacje, spędzając czas tylko ze sobą; zastanowić się nad rodzinnymi relacjami, pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa, rodziny, wychowania itp., dzięki konferencjom, wykładom, prelekcjom oraz wymienić doświadczenia z innymi rodzinami.

Rycerskie Dni Rodzin 2022
Rycerskie Dni Rodzin 2021
Niepokalanów, kwiecień-maj 2020
2019
Uczcie się ode Mnie...
2017
1-3 maja, 27-29 maja 2016
2015
VII Rycerskie Dni Rodzin
2013
Kościół naszym domem. Rodzina Kościołem domowym
Rycerski Zjazd Rodzin 2011
Script logo