rdr2017-program.jpg

Program Rycerskich Dni Rodzin

Dzień pierwszy

Zakwaterowanie

Wieczorek zapoznawczy

Msza święta z wprowadzeniem do tematyki spotkania

Kolacja

Celebracja "Maryja w rodzinie" / "bajka" dla dzieci

 

Dzień drugi

Modlitwy poranne, śniadanie

Gość spotkania: Leszek Maksymilian Jaworski - prelekcja: zdobywanie siebie i innych dla Niepokalanej

Praca w grupach / dzieci: zajęcia w grupach wiekowych

Obiad, czas dla rodziny

Msza święta

Czterogłos: MI w rodzinie

Praca w grupach / dzieci: zajęcia w grupach wiekowych

Kolacja

Celebracja z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich / "bajka" dla dzieci

 

Dzień trzeci

Śniadanie

Czas świadectw i podsumowanie spotkania / dzieci: zajęcia w grupach wiekowych

Eucharystia, posłanie do ewangelizacji i błogosławieństwo rodzin

Obiad 

Niepokalanów Lasek, 28-30.04.2017
Niepokalanów Lasek, 28-30.04.2017
Harmęże, 1-3.05.2017
Harmęże, 1-3.05.2017
Niepokalanów Lasek, 16-18.06.2017
Niepokalanów Lasek, 16-18.06.2017

Komentarze

Script logo