6-zjazd-rodzin_bik.jpg

Rycerski Zjazd Rodzin 2013

"Wy jesteście solą dla ziemi..." - słowa Jezusa, które czytamy w Ewangelii według św. Mateusza, Episkopat Polski podał wiernym do rozważenia w Roku Wiary. Nad tą prawdą zatrzymali się uczestnicy VI Rycerskiego Zjazdu Rodzin, który rozpoczął się w południe w uroczystość NMP Królowej Polski, a zakończył w pierwszą niedzielę maja, a więc Niedzielę Rycerską.

W tym roku Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku zaszczyciło swoją obecnością 25 rodzin, czyli 50 małżonków i blisko 60 dzieci, w różnym wieku, które miały swój własny program, podczas gdy rodzice uczestniczyli w wykładach i zajęciach. Najmłodsze pociechy, w wieku od niespełna roku do trzech lat, miały opiekę indywidualną. Starsze dzieci, podzielone na trzy grupy wiekowe, były pod opieką kilku animatorów. Najstarsza grupa, powyżej 12. roku życia, uczestniczyła w wielu punktach programu razem z rodzicami.

Organizatorzy spotkania, członkowie Apostolskiej Grupy Rycerskiej z opiekunem grupy o. Piotrem M. Lenartem, redaktorem naczelnym "Rycerza Niepokalanej", tak oto zaplanowali program tegorocznego Zjazdu.

Pierwszy dzień

Pierwszego dnia w laskowej kaplicy, w samo południe, rozbrzmiało: Wesel się Królowo miła. Tą antyfoną maryjną powierzono spotkanie Patronce tego miejsca i całego Zjazdu, Najświętszej Maryi Pannie. Następnie szybko i sprawnie dokonano podziału dzieci na grupy i od razu rozpoczęły się pierwsze wykłady.

Prezentację o świadkach wiary, którzy są wzorami w przekazywaniu wiary i życiu nią na co dzień w rodzinie, przygotowali Aleksandra i Karol Wojtynowie, którzy ukazali historię Maryi i Józefa w świetle egzegezy wybranych fragmentów Biblii, oraz Teresa M. Michałek, która opowiedziała o pierwszym wyniesionym na ołtarze małżeństwie, Luigim i Marii Beltrame Quattrocchich. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego i Eucharystii odbył się wieczór artystyczny autorstwa Bartka Madeja, który zaprezentował swoje umiejętności iluzjonisty oraz poezję śpiewaną. Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu rodziny wzięły udział w nabożeństwie Woda żywa, zakończonym Apelem Maryjnym.

Drugi dzień

Drugiego dnia Zjazdu program był dość napięty. Po śniadaniu odbyło się spotkanie z głównym gościem, którym w tym roku była Małgorzata Nawrocka, autorka ponad pięćdziesięciu książek dla dzieci i młodzieży, scenariuszy teatralnych i telewizyjnych, tekstów piosenek, podręczników szkolnych, artykułów prasowych, felietonów i audycji radiowych. Znana także dzięki dwutomowej powieści antymagicznej Anhar i Alhar syn Anhara. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania z panią Małgorzatą rodzice i starsza młodzież mogli się dowiedzieć, czym jest w swej istocie new age, jakie zagrożenia płyną z jej strony dla naszej wiary; jaki jest wpływ współczesnych mediów na dzieci w świetle najnowszych badań; jaki powinien być nasz stosunek i podejście do mediów, a także, w jakim kierunku powinno iść wychowanie do mediów. Ponadto prelegentka zaprezentowała zwięzłą, ale konkretną analizę fragmentów powieści Harry Potter oraz wpływ tej i podobnych lektur na rozwój duchowy dzieci, ale także starszych odbiorców takowej literatury. Słuchacze dowiedzieli się, jakie zasadnicze różnice są pomiędzy klasyczną powieścią, w której pojawia się magia, a współczesną powieścią magiczną. Po wykładzie padały pytania, m.in. o zabawki dla dzieci, które też często, zalegając półki sklepowe, bywają współcześnie narzędziem inicjacji w zło, oswajaniem z demonami, odrywają od rzeczywistości i sfery sacrum. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak się bronić. Konkluzje jednak były pozytywne – Jezus zwyciężył, jesteśmy w dobrych rękach. Żyjąc sakramentami i postępując według Jego nauki, już wygraliśmy. Musimy jednak mieć odwagę głośno mówić o wszystkim, co próbuje zaszkodzić wierze oraz zbawieniu naszemu i naszych dzieci. Po spotkaniu można było nabyć publikacje książkowe Małgorzaty Nawrockiej i uzyskać wpis Autorki.

Po obiedzie odbyło się spotkanie w dwóch grupach: żeńskiej i męskiej. Prowadzący zagaili tematykę dyskusji, która oscylowała wokół najbardziej palących współcześnie problemów społecznych, a także politycznych. Niektóre ustawy, decyzje i tendencje wprost godzą w rodzinę, a więc należy się zastanowić, co powinniśmy zrobić i jaką strategię przyjąć, aby przyszłe pokolenie mogło żyć, pracować i rozwijać się w wolnym kraju z wartościami i perspektywami. Szerząca się ideologia gender i wszystko, co się z nią wiąże (tzw. związki partnerskie w tym jednopłciowe), tzw. ustawa antyprzemocowa, walka z mediami katolickimi, kwestie bioetyczne, w tym dokument bioetyczny opublikowany przez Episkopat Polski i reakcja niektórych środowisk na treści w nim zawarte – te i inne problemy zrodziły pytania, które dyskutujący w grupach spisali na kartkach, aby kolejnego dnia przedstawić je kapłanowi, który podsumowałby te przemyślenia i odpowiedział jako przedstawiciel Kościoła na kwestie sporne.

Drugi dzień zjazdu zakończył przejmujący spektakl pt. ...i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu... w wykonaniu braci z Niepokalanowa. Przedstawili oni Mękę św. Maksymiliana na podstawie dokumentów, zeznań i świadectw w oparciu o tekst Kazimierza Brauna. To misterium sceniczne w reżyserii Anny Osławskiej z oprawą multimedialną, z wykorzystaniem muzyki Chopina i Pendereckiego to opowieść dwóch lektorów o ostatnich wydarzeniach z życia Założyciela Rycerstwa Niepokalanej i Niepokalanowa.

Trzeci dzień

Ostatniego dnia Zjazdu, który rozpoczął się odśpiewaniem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, uczestnicy mogli zapoznać się także bliżej z historią objawień Matki Bożej w Guadalupe. Celebracja Za życiem z Matką Bożą z Guadalupe odbyła się w oratorium, w którym znajduje się przywieziony z Meksyku obraz Maryi. To nabożeństwo było także ubogacone pokazem slajdów i śpiewem pieśni maryjnych. Na koniec zebrani otrzymali materiały pro-life, aby przy ich pomocy apostołować w swoich środowiskach.

Zaraz potem nastąpiło podsumowanie Zjazdu. Uczestnicy odbierali dyplomy poświadczające udział w spotkaniu, przy czym mogli powiedzieć od siebie kilka słów refleksji. Świadectwa były bardzo głębokie i przejmujące. Niektóre wycisnęły łzy z niejednego oka. O. Ryszard M. Żuber, wieloletni prezes narodowy MI w Polsce, w ramach podsumowania odpowiadał na pytania zgłoszone poprzedniego dnia na kartkach.

Następnie odbyła się Eucharystia kończąca Zjazd. Widocznym owocem spotkania były 23 osoby, które oddały swoje życie Niepokalanej, wstępując w szeregi Jej Rycerstwa. Przy wyjściu z kaplicy każdy otrzymał niepokalanowskie czasopismo, a dzieci otrzymały nagrody rzeczowe za udział w konkursach i zabawach, które ufundował Dawid Bigaj.

Słowa szczególnej wdzięczności należą się o. Stanisławowi M. Piętce, gospodarzowi Niepokalanowa Lasku i prezesowi narodowemu Rycerstwa Niepokalanej, za ciepłe przyjęcie i wsparcie finansowe inicjatywy. Zjazd także po raz kolejny wsparła finansowo Gmina Teresin, za co najserdeczniejsze podziękowania organizatorzy składają na ręce wicewójta Gminy Marka Jaworskiego. Bóg zapłać za zaangażowanie i bezinteresowną, ofiarną pracę młodym animatorom, którzy nie szczędzili sił i pomysłów, aby dzieci mogły w atrakcyjny sposób spędzić czas. W tym wielkie podziękowania dla Sióstr ze Zgromadzenia Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, które towarzyszą ofiarnie od początku w każdym spotkaniu rodzin, posługując przy dzieciach. Bóg zapłać serdeczne wszystkim, którzy ogarniają modlitwą to dzieło, w tym siostrom klaryskom i innym zgromadzeniom zakonnym.

Zawsze pojawia się pytanie: Co dalej? Ponieważ ten rok po raz pierwszy zgromadził w Lasku tyle rodzin, że musieliśmy wcześniej zamknąć listę zgłoszeń, będziemy starali się z Bożą pomocą organizować częściej tego typu spotkania. Pierwsze planujemy już we wrześniu, kolejne w październiku. W planach jest także Rodzinny Sylwester.

Jesteśmy przekonani, że każde działanie na rzecz rodziny w Polsce to inwestycja w naszą przyszłość narodową, a także w przyszłość świata. Nie ma możliwości, żeby rodziny oddane Bogu przez Niepokalaną nie promieniowały Ewangelią na swoje otoczenie. Przez to świat będzie stawał się lepszy. Bo to już nie my działamy, ale sam Pan Bóg przez swoją Matkę. To jest droga do budowania cywilizacji dobra i miłości. To jest owoc ofiary św. Maksymiliana, którą złożył całopalnie w Auschwitz za ojca rodziny...

Komentarze

Script logo