Uczcie się ode Mnie...
    Uczcie się ode Mnie...

Rycerskie Dni Rodzin 2018

Uczcie się ode Mnie... - zaprasza Pan Jezus także i rodziny, by kształtować wzajemne relacje w oparciu o Bożą miłość, na wzór Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi. Temu tematowi będą głównie poświęcone weekendowe spotkania dla rodzin w maju i czerwcu 2018 r.

Plan Rycerskich Dni Rodzin w Niepokalanowie Lasku w 2018

Motto:
Uczcie się ode Mnie...

Piątek, 1 czerwca - Dzień Dziecka

od 14.00
Zakwaterowanie
16.30
Wprowadzenie
Podwieczorek zapoznawczy
18.00
Kolacja
20.00
Eucharystia

Sobota, 2 czerwca - Dzień Zawierzenia

7.40
Jutrznia
Śniadanie
9:00
Wyjście do Niepokalanowa
9.30 - 11.00
zajęcia dla dzieci
9.30
Czas świadectw (sala św. Bonawentury)
11.00
Eucharystia (bazylika, możliwość spowiedzi świętej)
12:30
Powrót do Niepokalanowa Lasku
13.00
Obiad
15.00 - 18.00
akademia wiary dla dzieci
laboratorium wiary dla młodzieży
15.00
Spotkanie z Gościem: Piotr Chomicki - fundacja Holy Mary Team
16.30
Prelekcja: "Jednego serca..." - budowanie tożsamości wiary na przykładzie Dziejów Apostolskich
18.00
Kolacja
19.30
Celebracja z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
akademia wiary dla dzieci
20.15
Wieczór poezji: Anna Bojanowska - niepełnosprawna poetka z Sochaczewa

Niedziela, 3 czerwca - IX Niedziela zwykła

7.30
Godzinki
Śniadanie
9.30
Podsumowanie (wnioski, postanowienia)
11.30
Eucharystia
przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej
13.00
Obiad
RDR - czerwiec 2018
RDR - czerwiec 2018
RDR - maj 2018
RDR - maj 2018

Komentarze

Script logo