VII Rycerskie Dni Rodzin
    VII Rycerskie Dni Rodzin

Rycerskie Dni Rodzin 2014

Rycerskie Dni Rodzin to jedna z inicjatyw podejmowanych od siedmiu lat w ramach idei Przymierza Rodzin Niepokalanej (PRN). W tym roku Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku gościł w pierwszych dniach maja blisko 140 osób: ok. 60 rodziców, ok. 80 dzieci i kilkunastu niezawodnych jak zawsze animatorów do opieki nad najmłodszymi.

Z Matką bliżej Syna
Dom Matki jest idealnym miejscem, żeby zbliżyć się do Jej Syna. "Jezus - Syn Boży w rodzinie" to myśl przewodnia, która przyświecała uczestnikom, nawiązując do hasła bieżącego roku duszpasterskiego. Jezus był obecny w codzienności Świętej Rodziny, wypełniając swoją świętością dom w Nazarecie. A jakie miejsce Syn Boży zajmuje w naszych rodzinach? Zebrani szukali odpowiedzi na to pytanie, uczestnicząc codziennie w Eucharystii, adorując Najświętszy Sakrament podczas nabożeństw i celebracji, a także podczas stałych punktów programu, takich jak: modlitwy poranne i Apele Maryjne.

Pierwszego dnia małżonkowie podczas stosownego nabożeństwa odnowili wobec Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie swoje przyrzeczenia małżeńskie. Kolejnego dnia uczyli się tego, jak oddawać Bogu każdą sferę swojego życia, także tę materialną, związaną z finansami i planowaniem rodzinnego budżetu. Doświadczeniem w tej kwestii dzielili się zaproszeni goście, Anna i Michał Malińscy z Chorzowa, którzy posługują w Ośrodku ZAKKAI Fundacji "Światło-Życie", na co dzień pomagając także rodzinom rozwiązywać trudne kwestie finansowe. Goście przeprowadzili konferencję: "Jedność małżeńska a finanse", po której zachęcili do dialogu małżeńskiego tym razem właśnie na temat finansów. Druga konferencja dotyczyła problematyki wychowania finansowego dzieci, a na zakończenie uczestnicy brali udział w praktycznych warsztatach o budżecie. W czasie, kiedy rodzice mieli swoje zajęcia, dzieci realizowały własny program w poszczególnych grupach wiekowych, testując przywiezioną przez prelegentów specjalnie na ten czas grę edukacyjną, aby najmłodsi przyswoili sobie zagadnienia: wydawania, oszczędzania i dzielenia się. Młodsze dzieci bawiły się w sklep, a najstarsze mogły brać udział w zajęciach razem z rodzicami.

Trzeciego dnia w uroczystość NMP Królowej Polski próbowano jeszcze bardziej pogłębić temat spotkania. Konferencję wygłosił duchowy opiekun Rycerskich Dni Rodzin, o. Piotr M. Lenart, a pracę w grupach żeńskiej i męskiej poprowadzili organizatorzy zjazdu: s. Teresa M. Michałek OV oraz Aleksandra i Karol Wojtynowie. Wspólne podsumowanie pracy w grupach było czasem świadectwa, a także konkretnych pomysłów, postanowień i inicjatyw.

Ostatni dzień - niedziela - był czasem wielkiej radości i dziękczynienia Bogu. Jego opiekę i troskę dało się odczuć w różnych momentach. To pewne, że żadna rodzina nie trafiła tutaj przez przypadek. Bogactwo świadectw było najlepszym dowodem Bożego działania w życiu niejednej rodziny. Ogromną radością był podczas kończącej spotkanie Mszy świętej moment przyjęcia ok. 30 nowych osób w szeregi Rycerstwa Niepokalanej.

Radosnego dawcę miłuje Bóg
Po spotkaniu Dorota i Korneliusz ze Stanowic napisali: "Byliśmy w tym roku trzeci raz na Rycerskich Dniach Rodzin. Sami nie zaplanowalibyśmy tego, bo daleko, bo koszty... Jednak takie jest właśnie prowadzenie przez Maryję. Czujemy to od dawna... Ten pobyt był umocnieniem przez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, które wypowiadałam z pełną świadomością konsekwencji, kontynuacji w codziennym życiu - dzieli się Dorota. - Bo właściwie o tą codzienność chodzi. I dlatego liczę na łaskę, która płynie z tego czasu spędzonego w Niepokalanowie. Kiedy wróciłam do domu, gdy już następnego dnia wszyscy poszli do swoich obowiązków: do szkoły, do pracy, zobaczyłam, że to wszystko, co tu jest - to właśnie oddaliśmy Maryi, zawierzając nasze rodziny w sobotni wieczór. Niesamowita wtedy była też dla mnie świadomość, że inne rodziny modliły się właśnie za nas i my modliliśmy się za każdą z rodzin. To jest właśnie ta siła, to zaplecze, które czuję, wracając z tych spotkań do domu. Rodziny są siłą. 

Wielkim darem była obecność przy nas św. Jana Pawła II. Wielu mówiło, że doświadczało przeszkód, by tu nie przyjechać. Osobiście też tego doświadczałam. Dlatego więcej modliłam się przez wstawiennictwo naszego Świętego, Papieża rodzin. Szczególnie też przeżyłam uczczenie relikwii św. Maksymiliana Kolbego. Obecność tych dwóch Świętych była dla mnie bardzo namacalna. 

Sam temat konferencji: Jedność małżeńska a finanse rozjaśnił mi sposób patrzenia na naszą relację małżeńską i to, jak pieniądze mogą mieć na nią wpływ. Jedność przed finansami. Pan Bóg przed wszystkim. To, co zwróciło moją uwagę, to sposób podejścia do obdarowywania innych. I potwierdziło mi się: jeśli nie kochasz - nie dawaj. Oczyszczenie intencji. Miłość przed dawaniem. Radosnego dawcę miłuje Bóg".

Komentarze

Script logo