Maryjne Inicjatywy dla Rodzin

Zainwestuj w duchowy rozwój swojej rodziny!
 • Rycerskie Dni Rodzin

  Od 2008 r. w Niepokalanowie Lasku odbywają się regularne spotkania rodzin w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Mają one formę trzy- lub czterodniowych zjazdów, podczas których małżonkowie z dziećmi mają czas na to, aby zbliżyć się do Boga poprzez uczestnictwo w codziennej Mszy świętej, celebracjach i nabożeństwach; naprawić swoje wzajemne relacje, spędzając czas tylko ze sobą; zastanowić się nad swoim dotychczasowym życiem, pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa, rodziny, wychowania itp., dzięki konferencjom, wykładom, prelekcjom oraz wymienić doświadczenia z innymi rodzinami w czasie pracy w małych grupach.

 • Rekolekcje dla Rodzin

  Zapisy i rejestracja
  Zapisy i rejestracja

  Tygodniowe rekolekcje dla rodzin w duchu Rycerstwa Niepokalanej
  jedna cena od rodziny
  (niezależnie od liczby dzieci)

  • ładowanie "duchowych akumulatorów" (modlitwy, konferencje dla rodziców, pogadanki dla dzieci i młodzieży);
  • czas na umocnienie i odbudowanie rodzinnych relacji;
  • Rodzinna Olimpiada "na Maxa" (niezwykłe konkurencje, prawdziwe medale).

 • Pomoc Rodzinom Zranionym

  W ramach Maryjnych Inicjatyw Rodzinnych powstaje projekt Pomoc Rodzinom Zranionym. Ma on na celu uwrażliwić matki i ojców samotnie wychowujących dzieci, i innych członków rodziny, będących w potrzebie, że Pan Bóg nawet największe zło może przemienić w jeszcze większe Dobro.

 • Dni skupienia

  Czas modlitwy połączony z warsztatami tematycznymi:
  - dla mężczyzn, ojców (M.I. - Męska Inicjatywa)
  - dla kobiet, matek (projekt MAMA.EXPERT).

  Jesteś matką / ojcem rodziny; macierzyństwo / ojcostwo jest dla Ciebie czymś ważnym, chcesz stawać się coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, rozwijać się w tej szczególnej "profesji" - przyjedź na dni skupienia do Niepokalanowa, aby pod okiem Najlepszej Matki i Nauczycielki przyjrzeć się swojemu szczególnemu powołaniu.

 • Warsztaty dla Mam

  Mamo, zapraszamy Cię na jednodniowe spotkanie połączone z warsztatem 7 kluczy do szczęśliwego macierzyństwa. Przygotowały je kobiety specjalnie dla kobiet.

  Podczas warsztatów uczestniczki przekonają się, że można rozsmakować się w macierzyństwie i czerpać z niego autentyczną radość, a także uczynić rodzicielstwo szczęśliwym. Macierzyństwo może być dla każdej z nas fascynującą i uszczęśliwiającą przygodą życia.

  Najbliższe warsztaty: Gdańsk, 16 stycznia 2016 (godz. 9.00-18.00).
  Więcej INFO »

Script logo