RDR - czerwiec 2021 | Niepokalanów Lasek
    RDR - czerwiec 2021 | Niepokalanów Lasek

Zamysły serc | RDR - czerwiec 2021

Bez większych ograniczeń, zachowując "reżim sanitarny", w weekend po uroczystości Bożego Ciała udało się zorganizować Rycerskie Dni Rodzin (RDR) w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku. Tematem były słowa: "...aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" - będące częścią proroctwa starca Symeona, skierowane do Maryi - Matki Bożej, zawarte w Ewangelii wg św. Łukasza: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,34-35).

Nawiązując do tego fragmentu, o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI, podkreślił, że tym mieczem, przenikającym duszę Maryi, jest Słowo Wcielone - Jezus Chrystus, który przynosi Prawdę, mającą moc wyzwalania z niewoli kłamstwa i mroku grzechu, w którym tkwi nieodkupiona ludzkość. Dlatego Maryja, która jest Niewiastą miażdżącą głowę węża-szatana, stoi na straży prawdy serc ludzkich i pomaga zniweczyć nikczemne knowania serc bezbożnych. Będąc w Jej rękach, Jej potomstwem, Jej dziećmi, Jej rycerzami, bierzemy udział w zwycięskiej bitwie dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, szlachetności nad nikczemnością. Rodziny, oddane Maryi, mają szansę żyć w prawdzie, kierować się uczciwością i odwagą w stawianiu czoła wszelkim przeciwnościom, które zagrażają jedności i miłości małżeńskiej. Aby umocnić tę sakramentalną więź małżonków, na zakończenie Dni rodzice, w obecności swoich dzieci, odnowili swoją sakramentalną przysięgę małżeńską.

W sobotnie przedpołudnie uczestnicy RDR udali się w swoistej pielgrzymce do Niepokalanowa, aby wziąć udział w spotkaniu "Oddaj się Maryi". W tym dniu mogli oni zawierzyć swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. Głębokim przeżyciem było wysłuchanie świadectw o skutecznym wstawiennictwie Niepokalanej oraz wspólna modlitwa różańcowa i adoracja Najśw. Sakramentu na placu za bazyliką. "Polska nie zginęła, skoro takie rzesze ludzi jednym głosem wołają do Boga przez Niepokalaną o pomoc - powiedział jeden z rodziców, będących na placu za bazyliką. - A Niepokalana niczego nie może odmówić, jeśli tyle osób wspólnie z wielką wiarą się modli".

Wieczorem, bez lęku a z wielkim entuzjazmem, rodziny zgromadziły się przy ognisku, aby wspólnie rozmawiać, śpiewać i uczestniczyć w kilku konkurencjach zorganizowanych przez Dawida Bigaja - animatora czasu wolnego. Podczas gdy rodzice w tych dniach mieli swoje zajęcia, Dawid, mający swoistą charyzmę do dzieci, wraz z animatorami Anną i Stanisławem, zajmował się dziećmi i młodzieżą.

Podczas spotkania podsumowującego RDR rodzice otrzymali pamiątkowy dyplom, a przy tej okazji mogli podzielić się swoimi przeżyciami i uwagami. Elżbieta i Grzegorz, którzy w RDR biorą udział od 5 lat, powiedzieli: "Spotkanie wpisane jest w nasz grafik. To czas, by naładować nasze duchowe akumulatory. W tym roku bardzo cieszyliśmy się z tego, że wzięliśmy udział w nabożeństwach pierwszosobotnich. W naszej parafii nie są one organizowane, a od jakiegoś czasu czuliśmy potrzebę, by w nich uczestniczyć. Zaczęliśmy w maju od uczestnictwa w nabożeństwie w sąsiedniej parafii. Teraz mogliśmy być w Niepokalanowie. Cieszymy się z tego, że jako rodzina jesteśmy w dłoniach Maryi, bo Ona zawsze prowadzi nas do Jezusa".

W RDR wzięły udział rodziny należące do Domowego Kościoła w Warszawie. Podczas spotkania zawierzyły one nie tylko siebie, ale cały krąg rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi.

Daniela i Jacek podkreślili, że "Maryja od dawna jest obecna w ich życiu. Maryja prowadzi do Jezusa, nigdy Go nie przysłania, to Ona pozwala coraz bardziej ukochać sakramenty oraz Jezusa w Eucharystii, wręcz sprawiając głód Eucharystii. Nasze dzieci na drugie imiona mają Maria jako znak oddania ich pod opiekę Niepokalanej".

Ewa i Wojciech podzielili się świadectwem, jak Maryja prowadzi ich rodzinę w czasie pandemii. "Mimo wielu trudności, braku czasu, po zawierzeniu siebie i rodziny w sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie w niesamowity sposób udało się znaleźć i wygospodarować czas, by wraz z rodziną przybyć do Niepokalanowa".

Rycerskie Dni Rodzin zorganizowała Fundacja Niepokalanej. Opiekunem duchowym był o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polce. W Dniach wzięło udział 15 rodzin.

Teresa M. Michałek, FN

Komentarze

Script logo