rdr2018-maj.jpg

Serce ciche i pokorne | RDR maj 2018

W tym roku rodziny, które przybyły do Niepokalanowa na Rycerskie Dni Rodzin, zastanawiały się jak naśladować Jezusa o "sercu cichym i pokornym" oraz jak ewangelizować w rodzinie i przez rodzinę.

Śladami św. Józefa

W pierwszym dniu spotkania drogowskazem był św. Józef. Podczas okolicznościowego kazania o. Piotr M. Lenart - franciszkanin, mówił o św. Józefie jako ojcu rodziny. Omawiając życie św. Józefa, zwrócił uwagę na pokorę i prawość jego charakteru. Mimo że z ludzkiego punktu widzenia Bóg go nie wysłuchał, to jednak ten święty człowiek do Bożego planu odnosił się z pokorą serca. Gdy dowiedział się, że Maryja jest w stanie błogosławionym, postanowił Jej jedynie Ją oddalić. Był otwarty na to, co chce od niego Pan i dlatego bez zastrzeżeń przyjął jako wolę Bożą sen i postąpił według wskazań anioła. "W naszym życiu powtarza się życie św. Józefa - mówił o. Piotr. - Pan Bóg wiedział, że św. Józef i Matka Boża poradzą sobie z trudnymi doświadczeniami. Tak samo wierzy w każdego z nas, że jako stróże miłości rodzinnej potrafimy z trudnej sytuacji wyprowadzić niesamowite dobro. Tak uczyniła Maryja i w. Józef. Z tych ziemskich niepowodzeń i doświadczeń Oni ciągle wyprowadzali dobro, nieustannie wzrastali w miłości. Prośmy, by Bóg pomagał nam przezwyciężać trudności i kryzysy, by On uczył nas odwracać nawet najgorsze rzeczy na jeszcze większe dobro" - zakończył o. Piotr.

Bardzo owocnym był czas poświęcony poznaniu się i rozmowom w kuluarach. Dzieci i młodzież miały swoje zajęcia w grupach wiekowych, zaś najmłodszymi opiekowali się animatorzy.

W sercu Jezusa

Po wspólnej modlitwie brewiarzowej i śniadaniu podczas drugiego dnia spotkania dzieci i młodzież mogły wykazać się zarówno wiedzą, jak i innymi umiejętnościami podczas zabawy terenowej, zdobywając poszczególne stopnie, by ostatecznie zostać rycerzem. W tym samym czasie rodzice wysłuchali dwóch prelekcji. W pierwszej o. Piotr wskazywał na podstawie Dziejów Apostolskich, jak w rodzinie możemy naśladować Jezusa o "cichym i pokornym sercu". W drugiej prelekcji gość spotkania Piotr Chomicki - ewangelizator i założyciel Fundacji "Holy Mary Team", dzielił się swoim doświadczeniem ewangelizacji przez media. Mówiąc o swojej drodze powrotu do Kościoła i sakramentów, szczególnie nawiązał do orędzia Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie.

Podczas kazania o. Piotr zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo traktowania swojej duchowości i form religijności jako jedynej i najlepszej. "Owszem, wybrana przez mnie droga może być dla mnie najlepsza i jedyna, ale nie musi być taką dla innych" - mówił kaznodzieja i wskazał, by w każdym powołaniu, również rodzinnym, odnaleźć swoją duchowość, najlepszą drogę, która prowadzi osobiście i całą rodzinę do Boga i tą drogą kroczyć.

Niesamowitym przeżyciem był wieczorek poetycki w wykonaniu Anny Bojanowskiej - poetki ziemi sochaczewskiej. Ania podzieliła się świadectwem życia jako osoby niepełnosprawnej. Jej świadectwo wszystkim obecnym dało wiele do myślenia. Dla wielu był to pierwszy tak bliski kontakt z osobą niepełnosprawną. Ania, mimo dźwigania krzyża cierpienia, emanowała prostotą, ciepłem i dziękczynieniem Bogu za to, co ma i co może czynić.

Jednym z ważniejszych punktów programu było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Na ta okazję animatorzy wraz z najmłodszymi i średnimi dziećmi zaśpiewali dla rodziców piosenkę Błękitni rycerze, której wykonanie zrobiło na rodzicach ogromne wrażenie i wywołało burzliwe oklaski. Wszystkie dzieci wręczyły swoim rodzicom listy, w których dziękowali rodzicom za otrzymane od nich dobro.

Wychowanie do wiary

Dzielenie się swoim doświadczeniem w wychowaniu dzieci i opowiadanie o porażkach i sukcesach w wychowaniu do wiary dzielili się rodzice podczas ostatniego dnia. Rodzice zwrócili uwagę, jak bardzo ważna jest modlitwa za dzieci oraz przekazywanie zdrowej wiary, a nie tylko religijności. Większość z rodziców mówiło też jak wielki wpływ na wychowanie ma tzw. pobożność ludowa czy też religijne obrazy i krzyże zawieszone w domach, które przypominają o Bogu i do Niego naturalnie prowadzą. Innym istotnym elementem kształtowania zdrowej wiary jest ukazanie przykładnej relacji między rodzicami, szacunku i miłości oraz wspólnej modlitwy i rozmów o Bogu i wierze.

W tym samym czasie dzieci wykonywały drewniane krzyże, które poświęcone mogły zabrać do domu i zawiesić w swoich pokojach.

Podczas ostatniej Eucharystii uczestnicy dni rodzin odnowili swoje oddanie się Niepokalanej. W tym dniu kaznodzieja wyjaśniał na czym polega oddanie się Niepokalanej. Przykładem takiego oddania jest św. Maksymilian, który nawet w Auschwitz nie tylko nie obrażał się na Boga, ale odkrywał tam misję dla siebie i nowy sposób apostołowania. "Również my, nawet w najcięższej sytuacji, musimy zadać sobie pytanie, jakie większe dobro Pan Bóg może z tej sytuacji wyprowadzić, czym On może nas obdarować" - mówił o. Piotr. Na koniec, streszczając akt oddania ułożony przez św. Maksymiliana, o. Piotr zwrócił uwagę na użyte w nim słowo "zupełnie", które nie przypadkowo Ojciec Maksymilian dodał dla podkreślenia wagi całkowitego zawierzenia Niepokalanej siebie i wszystkiego.

Na koniec spotkania rodziny otrzymały specjalne błogosławieństwo wraz z "pakietem misyjnym" z przesłaniem, by w sowim środowisku świadczyły o miłości do Jezusa i Niepokalanej.

Rycerskie Dni Rodzin zostały przeprowadzone w Niepokalanowie Lasku w dniach 1-3 maja 2018 r. z inicjatywy Fundacji Niepokalanej. Realizowane były pod hasłem "Uczcie się ode Mnie...". Duchowym opiekunem był o. Piotr M. Lenart - franciszkanin z Niepokalanowa. Dzieci i młodzież mieli osobny program formacyjny, realizowany przez animatorów MI ze Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej (SEN).

TM / red.

Komentarze

Script logo