starachowice-2012.jpg

Starachowice - rekolekcje dla rodzin 2012

W dniach 26-28 października 2012 r., w Starachowicach, w parafii NMP Częstochowskiej, odbyły się pierwsze rekolekcje dla rodzin w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Poprowadził je o. Piotr M. Lenart, redaktor naczelny „Rycerza Niepokalanej”, przy współpracy z Apostolską Grupą Rycerską.

Był to czas refleksji nad wiarą w rodzinie w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz listu apostolskiego Porta fidei.

Pierwszy wieczór piątkowy upłynął na modlitwie małżeństw podczas celebracji Wierzę w Boga, który jest. Małżonkowie mieli okazję rozpocząć Rok Wiary, przyjmując Chrystusa jako Światło, wyznając wiarę w Boga. W ten sposób zaprosili Go nie tylko do swoich serc, ale również do swoich spraw, rodzin, problemów.

Sobota – dzień wiary Maryi – był kluczowym dniem, pełnym wrażeń ze względu na czas spędzony razem na panelu rodzin: Wierzymy – rodzinna celebracja daru wiary. Na panel składały się: konferencja o. Piotra, dotycząca teologii rodziny, czyli jak Kościół patrzy na rodzinę w świetle Katechizmu i dokumentów soborowych. Następnie uczestnicy mogli obejrzeć kilka prezentacji, przygotowanych przez członków AGR.

Karol Wojtyna opowiedział o Maryi i Józefie jako wzorach wiary, ojcostwa i macierzyństwa. Teresa Michałek OV ukazała sylwetki błogosławionych Luigiego i Marii Quattrocchi, czyli jak można realizować świętość w małżeństwie razem, nie osobno.

Doświadczeniami różnych zagrożeń dla wiary w rodzinie dzielili się Agnieszka Koszałka OV oraz Karol i Aleksandra Wojtynowie.

Spotkanie zakończyło dzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi wychowania dzieci w wierze i życia rodzinnego. Był to czas łaski dla wszystkich obecnych.

Wieczór był również bogaty w duchowe spotkanie z Jezusem w znaku Krzyża i w Najświętszym Sakramencie. Na słowa kapłana: „Pyta cię Jezus: Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci” – każdy mógł odpowiedzieć słowami Piotra: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Ci którzy odpowiedzieli na miłość Jezusa otrzymali jako znak Bożej miłości płatek róży.

Symbolem drugiego pytania o miłość, które zadał Piotrowi Jezus, był krzyż. Małżonkowie poprzez ucałowanie go zaświadczali, że są gotowi nieść krzyż własnych wad, z miłością troszcząc się o naprawienie tego, co złe, a umacnianie tego, co dobre.

Szczególną odpowiedzią tego wieczoru na trzecie pytanie o miłość było dla małżonków odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, zakończone indywidualną modlitwą par małżeńskich u stóp ołtarza przed Najświętszym Sakramentem.

Każdy dzień kończył Apel Maryjny, połączony z prezentacją multimedialną i świadectwami łask, które wielu ludzi otrzymuje przez ręce Maryi.

Ostatni dzień rekolekcji – niedziela – był spotkaniem na Eucharystii, na której o. Piotr zachęcał rodziny i obecnych do całkowitego oddania się Niepokalanej w duchu Rycerstwa Niepokalanej na wzór św. Maksymiliana, męczennika Auschwitz. Podczas Mszy świętej świadectwem życia w rękach Maryi dzieliły się członkinie AGR, Emilia Józefowicz i Annamaria Mix OV z USA.

To był czas łaski i wielkich nadziei – mówią o tych niezwykłych trzech dniach organizatorzy, małżonkowie Elżbieta i Dariusz Oczkowscy, i uczestnicy, wierząc, że to nie ostatnie takie spotkanie.

Słowa podziękowania należą się proboszczowi parafii ks. Grzegorzowi Roszczykowi za wielką pomoc, otwartość, gościnność i wspólną modlitwę.

Komentarze

Script logo