wez-maryje-do-domu-rekolekcje-rodzin-2017.jpg

Wzięli Maryję do domu

Maryjne Rekolekcje dla Rodzin - zorganizowane przez Fundację Niepokalanej, odbyły się w Ośrodku Formacyjnym MI w Niepokalanowie Lasku w dn. 14-19 sierpnia. W rekolekcjach uczestniczyło 17 rodzin z Polski, Niemiec, Szwecji i Białorusi. Tematyka rekolekcji nawiązywała do 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej oraz do hasła Weź Maryję do domu ;).

Dni odpustu

Pierwsze dwa dni zostały przeżyte w duchu niepokalanowskich odpustów. W uroczystość św. Maksymiliana, 14 sierpnia, uczestnicy rekolekcji wzięli udział w nabożeństwie Transitus, które poprowadził gwardian Niepokalanowa o. Grzegorz M. Szymanik. W słowie wprowadzającym do nabożeństwa przypomniał słowa kard. Saraha o Niepokalanowie jako ziemi świętej, jako ziemi, po której kroczył jeden z największych świętych Kościoła katolickiego. Z kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana wszyscy przeszli do bazyliki, gdzie po wysłuchaniu Testamentu św. Maksymiliana i ucałowaniu jego relikwii, została sprawowana Echarystia z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi rodzin. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. Piotr Pawlukiewicz - znany duszpasterz rodzin. Nawiązał on m.in. do postaci św. Józefa, który zawsze z troską i miłością odnosił się do swej małżonki. Kaznodzieja mówił o konfliktach w rodzinie i sposobach ich rozwiązywania. Po Eucharystii można było wysłuchać świadectwa państwa Tomasza i Małgorzaty Terlikowskich. Na swoim przykładzie opowiadali oni o trudnych relacjach, jakie towarzyszyły im w pierwszych latach małżeństwa oraz o dzieciach jako daru od Boga.

W uroczystość Wniebowzięcia NMP uczestnicy rekolekcji uczestniczyli w odpustowej Mszy św., sprawowanej przy ołtarzu polowym za bazyliką. Ks bp Stefan Regmunt - biskup senior diec. legnickiej, w skierowanym do zgromadzonych słowie mówił o Maryi Niepokalanej, w której widzimy nasze ostateczne przeznaczenie, nasz dom, którym jest niebo - i wyjaśniał, że człowiek poprzez swoje ziemskie życie przechodzi kilka etapów. Etap pierwszy - to krótki czas, czas przebywania pod sercem matki. Następny - to etap pielgrzymowania, ziemskiego życia, które ma nas prowadzić do nieba. I wreszcie ostatni etap - życie bez końca w niebie, w wiecznej szczęśliwości.

W dalszej części kazania bp Stefan zwrócił uwagę na prorocze przesłanie św. Maksymiliana, który poprzez oddanie się Niepokalanej zaprasza każdego do kroczenia drogą ku niebu. Poprzez oddanie się Maryi, kroczenie przez życie ziemskie wraz z Matką Bożą Ojciec Maksymilian próbował ratować człowieka przed zagubieniem.

W godzinach popołudniowych uczestnicy rekolekcji wysłuchali świadectwa Panny Michalak z USA. Panny opowiedziała o swojej drodze ze św. Maksymilianem. Jestem od 30 lat żoną i matką 16 dzieci, sześć swoich i dziesięcioro z adopcji. Mamy dzieci z Etiopii, Polski i Kazachstanu. Wszystkie adoptowane dzieci mają zespół Dawna - tak zaczęła swoje świadectwo prelegentka. W prostych słowach nawiązała ona do duchowości Fiat, czyli całkowitego zawierzenia Matce Bożej wszystkich i wszystkiego.

Warsztaty o rodzinie

W środę 16 sierpnia dzieci od samego rana mogły realizować swoje zdolności w Olimpiadzie na Maksa, zaś dorośli wysłuchali konferencji o. Ignacego Kosmany - franciszkanina, który od wielu lat zajmuje się duszpasterstwem rodzin. Wykłady miały charakter warsztatów. Wykładowca zadał kilka podstawowych pytań: o sposoby rozwiązywania konfliktów, o wzajemne przebaczanie, o małżeńskiej służbie, czy moja rodzina jest święta itp. Zaznaczył, że święte rodziny nie są wolne od konfliktów i różnych doświadczeń. Święta Rodzina z Nazaretu nie była wolna od prześladowania, od pogrzebu, ciężkiej pracy czy choroby. Wzorem dla każdej rodziny powinni być św. Józef, Matka Boża i Jezus - zaznaczył prelegent.

Po południu rodziny udały się po raz kolejny do Niepokalanowa, by w wziąć udział w comiesięczny modlitwie o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła z racji 100-lecia MI. Wcześniej jednak wysłuchali prelekcji o. prof. UKSW Grzegorza M. Bartosika - dyrektora instytutu "Kolbianum", na temat związków MI z objawieniami fatimskimi. W drugiej części prelekcji o. profesor mówił o aktualności Rycerstwa w świetle nauczania papieża Franciszka. Konferencja ta wzbudziła wśród słuchających wiele pytań, m.in. o upadku Związku Radzieckiego czy też o wypełnienie prośby Matki Bożej dotyczącej oddania świata Jej Niepokalanemu Sercu.

W czwartek 17 sierpnia rodziny wzięły udział w spotkaniu warsztatowym z psycholog Katarzyną Straburzyńską z Warszawy. Mówiła ona o potrzebie przebaczania, o potrzebie budowania relacji oraz o zrozumieniu i akceptacji siebie nawzajem. Wieczorem małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie, a po nich urządzili sobie małe wesele przy muzyce, ognisku i smażonych kiełbaskach.

Goście i świadkowie

Piątek był ostatnim pełnym dniem rekolekcji. W tym dniu gościem był inż. Antoni Zięba z Krakowa - znany w Polsce i zagranicą obrońca nienarodzonych. W konferencji mówił o potrzebie wspólnej pracy nad uświadamianiem ludzi o godności życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jego prelekcja wzbudziła w słuchaczach wiele pytań, zwłaszcza że w dzisiejszych czasach bardzo dużo robi się, by ratować zagrożone życia, jednak czasami ma się wrażenie, że środowiska pro life są podzielone.

Ostatnim prelegentem była rycerka Zofia Mrozowska z Warszawy, która została cudownie uzdrowiona z ostrego nowotworu i innych chorób. Pani Zosia opowiadała o swoim doświadczeniu w chorobie oraz o uleczeniu zarówno tym duchowym, jak i fizycznym.

Przesłanie

Przez poszczególne dni podczas homilii o. Piotr M. Lenart - duchowy opiekun rekolekcji, mówił o potrzebie życia w rodzinie jako tej specjalnej cząstce społecznej, w której panuje miłość, zaufanie i życzliwość. Uczestnicy rekolekcji mogli poprzez poszczególne dni, rozważając słowo Boże, które Pan przygotował na te dni, zgłębiać tajemnice życia małżeńskiego i rodzinnego. Słowo Boże mówiło o nierozerwalności małżeństwa, o potrzebie wzajemnego przebaczania oraz o potrzebnie budowaniu relacji opartych na Chrystusie jako jedynym fundamencie. O. Piotr przypominał też, czym jest MI i ukazywał, jak w praktyce można w rodzinie realizować ideał rycerskiej służby.

Na zakończenie rekolekcji do grona rycerzy zostało przyjętych 6 rodzin oraz kilkunastu giermków z najmłodszych uczestników rekolekcji.

TM/red.


Organizatorzy Maryjnych Rekolekcji dla Rodzin:

Fundacja Niepokalanej
Program 2017

Komentarze

Script logo