zyczenia-wielkanoc-rodzina-2021.jpg

Wielkanoc 2021

Życzymy doświadczenia żywej obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w waszej Rodzinie oraz czułej opieki Niepokalanej.

Święta Wielkiej Nocy to nie tyle piękny zwyczaj i tradycja, zgodnie z którą święcimy "święconkę", przesyłamy sobie życzenia i polewamy się "dyngusem". To przede wszystkim czas świadczenia o tym, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje! Pokonał śmierć, wyzwolił człowieka z niewoli szatana i pozostaje z nami w mocy swoich Sakramentów, aby każdy człowiek mógł nieustannie się odradzać i umacniać w miłości.

Stąd Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w Chrystusa na miarę wiary Maryi, Jego Matki. Ona pamiętała o słowach swego Syna, który zapowiadał swą śmierć i że "po trzech dniach zmartwychwstanie" - i "rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu". Dlatego nigdy nie straciła ufności, że Jej Syn zwycięży śmierć i chwalebnie zmartwychwstanie. A Jej Syn, Zbawiciel, dokonawszy tak wspaniałego cudu swej wszechmocy, zapewne hojnie wynagrodził wiarę i ufność swej Matki i Jej jako pierwszej ukazał się po zmartwychstaniu.

Niech nasza wiara będzie równie niezachwiana, jak Maryi, w potęgę i moc Chrystusa Zmartwychstałego, aby i nam ukazał się, szczególnie w trudnych chwilach życia, i napełnił radością nasze serca, radością Serca Maryi i pocieszonych Apostołów, którzy następnie byli gotowi dla Chrystusa i dla Jego nauki ponieść wszelkie prześladowania, utrapienia, a nwet życie swe poświęcić dla Jego Ewangelii.

Niech radość z faktu, że Jezus pokonał śmierć i żyje, przenika nasze serca i naszą codzienność, a moc płynąca od Zmartwychwstałego napełnia nas nadzieją, że i my powstaniemy z martwych do pełni życia w Chrystusie - Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.

Za darem modlitwy

Fundacja Niepokalanej

Komentarze

Script logo