filadelfia_2015.jpg

VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii

Od 22 do 28 września 2015 r. w Filadelfii odbyło się VIII Światowe Spotkanie Rodzin. Spotkanie rodzin z papieżem Franciszkiem przebiegało pod hasłem "Naszą misją  jest miłość. Rodzina pełnią życia".

Papież Franciszek przypomniał, że zasadniczą misją chrześcijańskiej rodziny jest głoszenie światu, mocą sakramentu małżeństwa, Bożej miłości. Refleksja nad tym zadaniem stała w centrum ostatniego zgromadzenia Synodu Biskupów. Papież zwrócił uwagę, by codziennie otwierać się na działanie Ducha Świętego i w pełnieniu misji miłości nie nastawiać się na spektakularne działanie. Miłość rozsiewa się małymi gestami. Tych małych gestów uczymy się w domu, w rodzinie.

Zob. w internecie:

Światowe Spotkanie Rodzin (Wikipedia)

Komentarze

Script logo