• Slider 14
  • Slider 15
  • Slider 13
Rycerskie Dni Rodzin

Od 2008 r. w Niepokalanowie Lasku odbywają się regularne spotkania rodzin w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Mają one formę trzy- lub czterodniowych zjazdów, podczas których małżonkowie z dziećmi mają czas na to, aby zbliżyć się do Boga poprzez uczestnictwo w codziennej Mszy świętej, celebracjach i nabożeństwach; naprawić swoje wzajemne relacje, spędzając czas tylko ze sobą; zastanowić się nad swoim dotychczasowym życiem, pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa, rodziny, wychowania itp., dzięki konferencjom, wykładom, prelekcjom oraz wymienić doświadczenia z innymi rodzinami w czasie pracy w małych grupach.

2018
Niepokalanów Lasek, 16-18.06.2017
1-3 maja, 27-29 maja 2016
2015
2014
2013
Script logo