Dni skupienia

Czas modlitwy połączony z warsztatami tematycznymi:
- dla mężczyzn, ojców (M.I. - Męska Inicjatywa)
- dla kobiet, matek (projekt MAMA.EXPERT).

Jesteś matką / ojcem rodziny; macierzyństwo / ojcostwo jest dla Ciebie czymś ważnym, chcesz stawać się coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, rozwijać się w tej szczególnej "profesji" - przyjedź na dni skupienia do Niepokalanowa, aby pod okiem Najlepszej Matki i Nauczycielki przyjrzeć się swojemu szczególnemu powołaniu.

  • Maryjne Dni Skupienia dla Ojców i Matek

    W listopadzie w Niepokalanowie Lasku małżonkowie uczestniczyli w Maryjnych Dniach Skupienia, w ramach których odbyły się spotkania warsztatowe: warsztat "7 sekretów efektywnego ojcostwa" z oferty Tato.Net (z modułem dla żon pierwszego dnia) oraz sptkanie dla mam.

  • Dni skupienia dla ojców (maj 2014)

    W połowie maja do Niepokalanowa Lasku po raz drugi przyjechali ojcowie rodzin, aby swoje powołanie do bycia głową rodziny powierzyć najlepszej Matce - Niepokalanej i oddać się Jej na wzór św. Józefa, patrona mężczyzn.

  • Rycerskie dni skupienia dla ojców (wrzesień 2013)

    Promieniowanie ojcostwa to tytuł jednego z dramatów napisanych przez Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. W tym "misterium" zawarł on refleksje o dojrzewaniu do ojcostwa w relacji człowieka z Bogiem i drugim człowiekiem, pisał o misji ojca w rodzinie, odnosząc się do owego najgłębszego wymiaru ojcostwa, które realizuje się w samym Bogu.

Script logo