Rycerskie dni skupienia dla ojców (wrzesień 2013)

Zajęcia z o. Piotrem Lenartem
Zajęcia z o. Piotrem Lenartem
Warsztat "7 sekretów"
Warsztat "7 sekretów"
Trener Adam Pniak
Trener Adam Pniak
Praca w grupach
Praca w grupach
Uczestnicy warsztatu
Uczestnicy warsztatu
Lectio divina 1
Lectio divina 1
Lectio divina 2
Lectio divina 2
Lectio divina 3
Lectio divina 3
Karol Wojtyna prezentacja
Karol Wojtyna prezentacja
Przyjęcie do MI
Przyjęcie do MI
Uczestnicy dni skupienia
Uczestnicy dni skupienia

Promieniowanie ojcostwa to tytuł jednego z dramatów napisanych przez Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. W tym - jak je nazwał sam Autor - "misterium" zawarł on refleksje o dojrzewaniu do ojcostwa w relacji człowieka z Bogiem i drugim człowiekiem, pisał o misji ojca w rodzinie, odnosząc się do owego najgłębszego wymiaru ojcostwa, które realizuje się w samym Bogu.

Ci, którzy zaufali

"Promieniowanie ojcostwa" - pod takim też hasłem odbywały się pierwsze Rycerskie Dni Skupienia dla Ojców Rodziny, które zorganizowane zostały w Niepokalanowie, w dniach 20-22 września 2013 r. Na spotkanie przyjechali mężczyźni z różnych części Polski. Ojcowie rodzin przybyli do domu najlepszej Matki, Maryi, aby przy Niej przypatrzeć się swojemu ojcostwu; aby zatrzymać się na moment, zostawić wszystko, co zostało oddane im pod opiekę i troskę, samemu Bogu i trwać przy Jezusie. Decydując się na przyjazd, zaufali...

Rozpoczęliśmy Mszą świętą w piątek w godzinie Miłosierdzia Bożego. Przywitał nas przełożony Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku, prezes MI o. Stanisław M. Piętka. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Po Eucharystii tatowie rozpoczęli pierwszą część warsztatu 7 sekretów efektywnego ojcostwa, przygotowanego przez Inicjatywę Tato.Net. Był to jeden z kolejnych warsztatów, które odbywają się w różnych miejscowościach kraju i są przeznaczone dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci. Podczas spotkań warsztatowych 20 mężczyzn mogło się dowiedzieć, jak utrzymywać równowagę na linii: życie rodzinne - praca zawodowa; jak rozpoznać silne i słabe strony swojego ojcostwa; jak wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju; jak stworzyć i wdrożyć praktyczny plan działania dla taty, a także zobaczyć, jak inni radzą sobie w roli ojca. Wymieniali doświadczenia podczas pracy w grupach, a nad wszystkim czuwał doświadczony trener - Adam Pniak.

Ten pierwszy dzień zakończył się Apelem Maryjnym, po którym zebrani odmówili część bolesną Różańca świętego przed wystawionym Najśw. Sakramentem.

Jak być lepszym ojcem?

Sobota rozpoczęła się wspólną Mszą świętą. Po niej o. Piotr M. Lenart, duchowy opiekun spotkania, przeprowadził pierwszą część zajęć: "Lectio divina, podstawą budowania swojego ojcostwa". Uczestnicy mogli się dowiedzieć, na czym polega ta metoda rozważania słowa Bożego, jakie są proponowane etapy czytania Pisma Świętego, aby w konsekwencji umieć żyć Słowem na co dzień w swojej rodzinie.

Druga część warsztatu odkryła przed ojcami kolejne sekrety efektywnego ojcostwa. W czasie przedpołudniowej części spotkania s. Teresa, współorganizatorka tych Dni Skupienia, trwałą na adoracji Najśw. Sakramentu w intencji jak najlepszych owoców prac warsztatowych. Tuż przed obiadem mężczyźni wstąpili na chwilę do kaplicy, aby pokłonić się Panu Jezusowi i otrzymać błogosławieństwo.

Po drugiej części warsztatu, czyli już na zakończenie zajęć, każdy z uczestników miał możliwość wyrazić, co myśli i jak przeżył ten czas. Niektóre świadectwa były bardzo przejmujące. Chyba każdy postanowił, że od tego momentu musi coś zmienić, czyli udoskonalić wybrane obszary swojego bycia ojcem. Na wiele spraw "otworzyły się oczy". Były też deklaracje o zamiarach utworzenia tato-klubów w swoich miejscowościach.

Wieczorem, po Apelu Maryjnym odbyła się celebracja: Sól ziemi przed wystawionym Najśw. Sakramentem. Mężczyźni otrzymali symboliczny woreczek wypełniony solą, który ma przypominać, że powinniśmy być solą ziemi w swoim środowisku jako chrześcijanie, świadkowie wiary.

Posłani, aby świadczyć

Niedzielę uczestnicy rozpoczęli wspólną Jutrznią w małej kaplicy, gdzie modlił się kiedyś św. Maksymilian M. Kolbe, który oddał życie w obozie Auschwitz właśnie za ojca rodziny. Po śniadaniu przed wystawionym Najśw. Sakramentem ojcowie rozważali słowo Boże metodą Lectio divina. Następnie Karol Wojtyna, współorganizator spotkania, przedstawił autorską prezentację: "Jerzy Ciesielski... ojciec do samego końca" - dowodząc, że sługa Boży Jerzy Ciesielski może być idealnym wzorem dla współczesnego ojca.

O. Piotr podczas Eucharystii kończącej Dni Skupienia wygłosił przejmujące kazanie o prawdziwym celu życia chrześcijańskiego ojca. "Jesteśmy tylko zarządcami dóbr danych nam przez Stwórcę. Wypełniając jak najlepiej swój ziemski zarząd, czyli tak naprawdę pełniąc służbę wobec rodziny, żony, dzieci, innych ludzi, w dogodnym momencie życia zostaniemy powołani przez Stwórcę, aby otrzymać prawdziwe dobra, czyli naszą własność, którą wysłużył nam na krzyżu Jezus Chrystus" - przekonywał kaznodzieja. Po kazaniu dwóch mężczyzn: Artur i Jan oddało swoje życie Maryi, wstępując do Rycerstwa Niepokalanej.

Słowa wdzięczności organizatorzy pragną skierować do wszystkich mężczyzn, którzy postanowili spędzić ten wrześniowy weekend w taki właśnie sposób, szanownym Żonom dziękujemy za wsparcie duchowe i pomoc w logistyce wyjazdu swoich mężów. Dziękujemy panu Dariuszowi Cupiałowi, prezesowi Fundacji św. Cyryla i Metodego za dofinansowanie warsztatu, a także o. Stanisławowi M. Piętce za otwartość, przychylność i posługę w konfesjonale.

  • Czym jest warsztat "7 sekretów efektywnego ojcostwa"?

    Inicjatywa Tato.Net  zaprasza ojców na warsztaty "7 sekretów efektywnego ojcostwa", czyli na ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.

Script logo